Contests where Java code is allowed

Name
06. Серия от проверки
07. Сложни проверки
09. Повторения
10. Чертаене с повторения
11. Повторения с различни стъпки
12. Повторения от по висока сложност
14. Деклариране и извикване на методи
15. Връщане на резултат и варианти на метод
1. First Steps in Programming
2.1. Simple Calculations