Machine Learning - Retake Exam (22 November 2020)

Contest details

Теоретична част:

  • Tест в Google Sheets
  • 10 въпроса за 30 минути
  • Ще бъде достъпен от 9:00 до 23:59 на 22 ноември

Практическа част:

  • Проект
  • Краен срок за предаване на проекта - 20 ноември (петък), 12:00 часа
  • В Judge
  • Формат: zip/rar, max 32 MB
  • Ще бъде пуснат график за защитите по-късно на същия ден
  • Защитите ще се проведат на 22 ноември (неделя) от 9:00ч. до края на деня в скайп

Линк за присъединяване към скайп разговорите: https://join.skype.com/invite/lcSZaLCz1N98

Allowed languages: | File upload |
Contest participants: 1
Practice participants: 2

Problems

The problems for this contest are not public.


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK