C# OOP Exam - 20 August 2020

Contest details

Имате възможност да стартирате изпита най-рано в 10:00 часа на 20 август и най-късно в 18:59 часа на 20 август;
 Изпитът ще се състои от 1 задачи и ще бъде с продължителност 1:30 астрономически часа
 Подсигурете си браузър Google Chrome, Mozilla, Safari. Препоръчваме Ви да НЕ използвате Internet Explorer или Edge;
Allowed languages: | .NET Core Unit Tests |
Contest participants: 123
Practice participants: 22

Problems

03. Unit Tests

Skeleton


Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. OK